Μήπως ἔχετε ΗΔΗ ἐμβολιασθῆ καί δέν τό ξέρετε;


Μόλις εἰσαχθοῦν στό σῶμα αὐτά τά τσίπ σέ σχῆμα ἀστεριοῦ ἐνεργοποιοῦνται μέ τήν θερμότητα κλείνουν καί στερεώνονται μέ τά μυτερά τους ἄκρα, στά ἐσωτερικά τοιχώματα τῶν ἐντέρων.Τό κέντρο τους,τώρα μπορεῖ νά ἀπελευθερώσῃ ὅ,τι ἔχει ἐνσωματωθῆ μέσα τους,στή συγκεκριμένη περίπτωσι μικροσκοπικά χημικά ἐμβολίων τοῦ covid- 19 .Γράφει ὁ Ethan Huff

( henrymakow.com)

Τόν περασμένο Νοέμβριο τό Πανεπιστήμιο John Hopkins δημοσίευσε μία μελέτη πού ἀποκαλύπτει ὅτι ὁ covid- 19 μπορεῖ νά συνδέεται μέ «μικροσκοπικές μικροσυσκευές σέ σχῆμα ἀστεριοῦ» ἰκανές νά ἐμβολιάζουν ἄτομα ἐν ἀγνοίᾳ τους,χωρίς τήν συγκατάθεσίν τους.

Ἐπεί δή περισσότεροι
ἀπό τούς μισούς Ἀμερικανούς εἶναι ἀρνητικοί στό ἐμβόλιο,πού σημαίνει πώς ἡ πλειονότης τῶν ἀνθρώπων δέν θέλουν νά κάνουν τό ἐμβόλιο τοῦ ἰοῦ,ἡ «ἐπιστήμη» προφανῶς ἀνεκάλυψε μία κρυφῆς τεχνολογίας ἐμφύτευση γιά νά ἐμβολιάσῃ στά κρυφά,μέσῳ τῶν ἐπιχρισμάτων πού φέρουν στά στόμιά τους, τά ῥινικά ἤ πρωκτικά PCR τέστ.

Ὁ Πάτρικ Σμίθ,τοῦ ἀνωτέρῳ Πανεπιστημίου,ἔγραψε ὅτι αὐτές οἱ μικροσκοπικές μικροσυσκευές,σέ σχῆμα ἀστεριοῦ,«τίς ἐμπνεύστηκαν ἀπό ἔνα παρασιτικό σκουλήκι τό ὁποῖο σκάβει μέ τά αἰχμηρά του δόντια,τά ἔντερα τοῦ ξενιστή του». Ἀκούγεται ἀστεῖο,ἔ ;


«Ὁ Ντέϊβιντ Γκαρσίας καθηγητής στό Whiting School of Engineering καί ὁ γαστρεντερολόγος Φλορίν Μ. Σελαρού ἐπικεφαλής ὁμάδας ἐρευνητῶν καί βιοϊατρικῶν μηχανικῶν,σχεδίασαν καί δοκίμασαν πολυμορφικές μικροσυσκευές οἱ ὁποῖες μιμοῦνται τόν τρόπο πού αὐτά τα παρασιτικά σκουλίκια προσκολοῦνται στά ἔντερα ἑνός ὁργανισμοῦ» ,ἔγραψε ὁ Πάτρικ Σμίθ.

Γνωστά ὡς «theragrippers» ( εἰσβολεῖς ἄρπαγες),αὐτά τά τσίπ μικροεφαρμογῶν κατασκευασμένα ἀπό μέταλλο καί «λεπτή πολυμορφική μεμβράνη» εἶναι ἐπικαλυμμένα μέ εὐαίσθητο στήν θερμότητα κερί παραφίνης τό ὁποῖο εἰσέρχεται στό σῶμα ἀπαρατήρητο. Κάθε ἔνα ἀπό αὐτά τά τσίπ δέν εἶναι μεγαλύτερο ἀπό ἕνα κόκκο σκόνης.


Μόλις εἰσαχθοῦν στό σῶμα αὐτά τά τσίπ σέ σχῆμα ἀστεριοῦ ἐνεργοποιοῦνται μέ τήν θερμότητα κλείνουν καί στερεώνονται μέ τά μυτερά τους ἄκρα, στά ἐσωτερικά τοιχώματα τῶν ἐντέρων.Τό κέντρο τους,τώρα μπορεῖ νά ἀπελευθερώσῃ ὅ,τι ἔχει ἐνσωματωθῆ μέσα τους,στή συγκεκριμένη περίπτωσι μικροσκοπικά χημικά ἐμβολίων τοῦ covid- 19 .


«Ὁ ἰσχυρισμός εἶναι ὅτι οἱ «theragrippers» σέ μέγεθος κὀκκου σκόνης μποροῦν νά τοποθετηθοῦν στίς ἄκρες τῶν στομίων τῶν PCR τέστ καί νά περάσουν ἔτσι στό «ἀθῷο θύμα».γράφει ὁ John O'Sullivan γιά τό Principia Scientific International.«Μπορεῖ νά εἶναι ἐντελῶς ἀνήθικο καί παράνομο,ὅμως εἶναι ἐφικτό ...»Χιλιάδες ἀπό αὐτές τίς ἀπαίσιες,ἐπικίνδυνες μικροσκοπικές «theragrippers» μποροῦν νά τοποθετηθοῦν διά τῆς πεπτικῆς ὁδοῦ μέσῳ ἐνός ἁπλοῦ ἀθώου ἐπιχρίσματος πού παρέχεται ἀπό ἕνα τέστ covid- 19,στό ὁποῖο σημειῶστ, ἔχει ἤδη ὑποβληθῆ ἕνα τεράστιο μέρος τοῦ παγκοσμίου πληθυσμοῦ. Μέ ἁπλά λόγια «δέν θά νοιώσετε τίποτα»,προσθέτει.Μπορεῖτε νά παρακολουθήσετε ἕνα σχετικό βίντεο,ἐδῶ.

Γνωρίζει ὁ Fauci γιά τά κρυμμένα στά PCR τέστ,ἐμβόλια;

Ἄν τά ἐπιχρίσματα στά PCR τέστ περιέχουν αὐτή τήν κρυφή τεχνολογία,πού ἀπό ὅτι φαίνεται εἶναι ἐφικτή,τότε οἱ ἄνθρωποι πού πιστεύουν πώς ἁπλῶς ἐλέγχονται γιά τό κινέζικο μικρόβιο θά μποροῦσαν κάλλιστα νά ἐμβολιαστοῦν γι᾿αὐτό χωρίς νά ἔχουν δώση τήν ἄδειά τους.

Αὐτά εἶναι «μουσική» γιά τά αὐτιά τοῦ Anthony Fauci,ὁ ὁποῖος γκρίνιαζε, προσφάτως ὅτι ὁ ἐμβολιασμός μεγάλου ἀριθμοῦ ἀτόμων θά ἦταν δύσκολος ἐξ αἰτίας τῆς διστακτικότητος γιά τό «ἐμβόλιο».

Ἡ χρήσις τῆς λέξεως «διστακτικότητα» ὐπονοεῖ ὅτι οἱ ἄνθρωποι δέν εἶναι σίγουροι ἄν πρέπει νά κάνουν τό ἐμβόλιο,ὅταν ἡ πραγματικότητα εἶναι πώς οἱ περισσότεροι ἀπό αὐτούς εἶναι,πέρα ἀπό μία σκιά ἀμφιβολίας,ὅτι δέν θά ἐμβολιαστοῦν
σέ καμμία περίπτωσιν.

....

«Αὐτό εἶναι ἰδιαιτέρως ἀνησυχιτικό διότι ἄν γιά κάποιο λόγο πρέπει νά πᾶτε στό νοσοκομεῖο,ὅπως ἔκανα ἐγώ,θά σᾶς κάνουν τό PCR τέστ» Ἔγραψε ἕνας θορυβημένος ἀπό τήν ἀποκάλυψι,ἐπισκέπτης τῆς Principia Scientific International. Ἕνας ἄλλος ἔγραψε : «Ἀλήθεια ἤ ὄχι,δέν ἔχει σημασία,ἀλλά εἶμαι χαρούμενος πού ἀποφάσισα πώς σέ καμμία περίπτωσιν,ἀνεξαρτήτως συνεπειῶν (δέν ἔχω οἰκογένεια,ἄρα δέν ἔχω νά χάσω τίποτα),δέν θά ἔκανα ἕνα PCR τέστ.Θά προτιμοῦσα μία ἀργή λιμοκτονία μέχρι θανάτου. Δέν εἶναι ἀστεῖο»henrymakow.com

Ὅταν,εἰδικῶς ἐδῶ καί ἕνα χρόνο χαρακτηρίζουμε ὅλους αὐτούς τούς δυνάστες μας ὡς σατανάδες,διόλου τυχαίως δέν χρησιμοποιοῦμε τόν χαρακτηρισμό. Ξέρετε πόσο μισεῖ ὁ Σατανᾶς τά δημιουργήματα τοῦ Θεοῦ. Ξέρετε,πώς ἀκὀμη περισσότερο μισεῖ τό τέλειο δημιούργημα Αὐτοῦ,τόν ἄνθρωπο. Αὐτοί οἱ σατανάδες δέν θά σταματήσουν νά ἐφευρίσκουν τούς πλέον ἀπίθανους τρόπους ὥστε νά ὁλοκληρώσουν τό ἔργο τους :τόν ἀφανισμό τοῦ Ἀνθρώπου.

Τά ἔχουμε ξαναπῆ,ὅσοι μείνουν,ἄν μείνουν,θά εἶναι σέ κατάστασιν ἀνθρωποειδῶν ὑπό τήν ἀπόλυτον ἐξουσία ἐκείνων τῶν διαβόλων.Σκλάβοι τους.Μή ἀναπαραγωγικοί.Στὀν ἀριθμό πού ἐκεῖνοι ἔχουν ὁρίση ὅτι τούς καλύπτει γιά τόν λόγο πού θά τούς ἔχουν ἀνάγκη.Ἀναλώσιμοι,βεβαίως,ἀφοῦ θά μποροῦν νά κατασκευάσουν ὅσους ἄλλους στήν θέσιν τους,χρειαστεῖ.

Μπορεῖ ἡ ἀνωτέρῳ μέθοδος τοῦ ὕπουλου ἐμβολιασμοῦ ὅσων διαστάζουν/ἀντιδροῦν,νά φαίνεται ἀκραίος,ὅμως ἴσως τό πιό ἀκραῖο καί πιθανῶς νά ἐφαρμόζετε ἤ ἐφαρμοστεῖ λίαν συντόμως,εἶναι μέσῳ τῶν ψεκασμῶν.Ἐκεῖ δέν θά χρειάζετε πλέον καμμία συνεισφορά τοῦ ὑποκειμένου γιά νά λάβῃ τό ἐμβόλιο. Καί ἴσως αὐτό εἶναι καί τό πιό ἐφιαλτικό σενάριο,ἀφοῦ πλέον θά γίνεται λόγος γιά μαζική δολοφονία τῆς ἀνθρωπότητος.Τώρα,θά μοῦ πῆς,δέν θά φοβοῦνται γιά τούς ἑαυτούς τους; Δέν νομίζω.Καί ξέρετε γιατί; Διότι εἶμαι πλέον σίγουρη πώς αὐτά τά ὅντα ἔχουν τελείως διαφορετική σύστασιν ἀπό αὐτή τῶν ἀνθρώπων τοῦ πλανήτου μας.

Συνωμοσιολογίες; Εἶστε σίγουροι;
Διαβᾶστε σχετικῶς μέ τόν Anthony Fauci :

Δρ. Anthony Fauci: Ο υψηλότερα αμειβόμενος υπάλληλος σε ολόκληρη την ομοσπονδιακή κυβέρνηση των ΗΠΑ

Ο Δρ Anthony Fauci, που απεικονίζεται εδώ σε μια τοιχογραφία στη Νέα Υόρκη, είναι «ένας περήφανος γιος του Μπρούκλιν», ο οποίος βοηθά τη χώρα να περάσει από την πανδημία COVID-19, δήλωσε ο Πρόεδρος της Περιφέρειας Μπρούκλιν, Έρικ Άνταμς.

Ἡ Πελασγική

https://sxolianews.blogspot.com/2021/02/blog-post_2.html?m=1&fbclid=IwAR3yIslhUMixmkhLbVCF5crW9c5BRFQB7Ay5EZINllSywFXvsbjuKr8obeU

Δημοσίευση σχολίου

8 Σχόλια

 1. someone on in.gr has deleted my comment athonian.gr Iερα Μονη Χιλανδαρειου vs Πετρου Φιλιππιδη en.uoa.gr athonian.gr Πανσεμνη vs Θεοφανη aka Paschalis Kamora mountathos.org Ωρ vs Πετρου Φιλιππιδη

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΔΑΝΕΙΑ LENDINGTREE® INC.


   Έχετε επιδοθεί πού να λάβετε δάνεια, απορρίφθηκαν από τράπεζες και τώρα απογοητευθήκατε από πού να πάρετε δάνειο Το LENDINGTREE θα σας δώσει το δάνειο που περιμένετε. επικοινωνήστε μαζί μας στο lendingtreegroupinc@gmail.com.

   Ένα δάνειο για την αποπληρωμή του χρέους σας εύκολα;
   Ένα δάνειο για να ξεκινήσετε το είδος της επιχείρησης που θέλετε να κάνετε;
   Ένα δάνειο για εκπαιδευτικούς σκοπούς;
   Δάνειο για αγορά διαμερίσματος;

   Μην ψάχνετε άλλο, το LENDING TREE INC προσφέρει δάνεια
   Δεν υπάρχουν κρυφές πληρωμές από 1.000 έως 20.000.000 EUR / USD / POUNDS
   Σε πολύ χαμηλό επιτόκιο 3%
   Δημιουργήσαμε ένα δίκτυο δανεισμού και
   οικονομική βοήθεια σε πελάτες παγκοσμίως.

   Προσπαθούμε να διατηρήσουμε το επίπεδο αριστείας μας. Προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας ανά πάσα στιγμή της ημέρας.
   Δίνουμε ένα δάνειο σε όσους χρειάζονται οικονομική βοήθεια από το 1 έως το
   20 χρόνια

   Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν επίσης

   . πραγματική χρηματοδότηση
   . επενδυτής ακινήτων
   . δάνεια κατασκευής
   . δάνεια εκκίνησης επιχειρήσεων
   . στεγαστικά δάνεια
   . Καταναλωτική πίστωση,
   . Δάνεια FHA
   . προσωπικά δάνεια
   . δάνεια αυτοκινήτων
   Εάν χρειάζεστε δάνειο ή οικονομική βοήθεια επικοινωνήστε μαζί μας μέσω

   email: lendingtreegroupinc@gmail.com

   email: lending-tree@outlook.com

   Ζεστή σκέψη

   ELIZABETH WALTER

   LENDINGTREE INC®

   Διαγραφή
 2. metrosport.gr ηγετης των σπορ ΠΟΙΟΝ ΑΠΟΚΑΛΕΣΕΣ ΝΕΚΡΟΦΙΛΕ, ΒΟΥΛΓΑΡΕ ΚΑΜΟΡΑΟΦΙΛΕ ΘΥΡΑ 4 επωνυμα να βριζεις, queer Κεκαμοριζις - your new old nick nytimes.com en.uoa.gr ναπυ Πασχαλη Καμορα   
  some of Greeks are still thinking en.uoa.gr Eντιθ Ιωαννα Γκασσιον vs Paschalis Kamora https://www.youtube.com/watch?v=Kya3c4WJZAk https://www.gouvernement.fr/en/prime-minister-  ΓερνΙΚΑ vs Paschalis Kamora ika.gr https://www.skai.gr/news/opinions/guernica-koinonia-ton-traymaton  

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. cup.gr/book/kvantomichaniki-i ⟨sᵢ⟩ vs (a*, b*)sᵢX aka Paschalis Kamora metrosport.gr nytimes.com Paschalis Scumofall 1926 metrosport.gr nytimes.com son of the bits Paschalis Kamora - pao.gr Μητρεσπαουλι vs Παρη Ορου 1926 osfp.gr Θρυλλος vs Πασχαλη Καμορα - Πασχαλης Δαινυμιταφον 1926

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. ΠAσχαλης Οκινηδος 1926,metrosport.gr Φημολογειται καποιος Βασιλης Χατζαπαναγης ειναι σε αναπηρικο καροτσακι - cia.gov Mattabts vs dipstick cobra Kamorabts 1926 metrosport.gr

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. ΔΑΝΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ HILLTOP


  Η HILLTOP είναι η νούμερο ένα εταιρεία δανείων που είναι πρόθυμη να σας χορηγήσει όλους τους τύπους δανείων, ανεξάρτητα από το πόσο κακή είναι η πιστωτική σας βαθμολογία. Έχετε ανησυχήσει ψάχνοντας πού να πάρετε αυτά τα επιπλέον μετρητά, βιαστείτε τώρα και επικοινωνήστε μαζί μας στο hilltopfinancefirm@gmail.com για να λάβετε μια καταπληκτική προσφορά δανείου.

  Ένα δάνειο για να ξεπληρώσετε το χρέος σας εύκολα;
  Ένα δάνειο για να ξεκινήσετε το είδος της επιχείρησης που θέλετε να κάνετε;
  Ένα δάνειο για εκπαιδευτικούς σκοπούς;
  Δάνειο για αγορά διαμερίσματος;
  Ένα δάνειο για να αγοράσετε αυτό το αυτοκίνητο των ονείρων;

  Η HILLTOP FINANCE προσφέρει όλα αυτά τα δάνεια με
  Χωρίς κρυφές πληρωμές και πολύ λίγα έγγραφα.
  Προσφέρουμε δάνειο που κυμαίνεται από 5.000 έως 20.000.000 EUR / USD / POUNDS
  Σε πολύ χαμηλό επιτόκιο 5%.
  Οι πελάτες παγκοσμίως εκτιμούν τις προσπάθειές μας
  Και μπορούμε να σας διαβεβαιώσουμε, είμαστε οι καλύτεροι.
  Προσπαθούμε να διατηρήσουμε το επίπεδο αριστείας μας
  Προσφέροντας τις υπηρεσίες μας ανά πάσα στιγμή της ημέρας.

  Κάντε αυτό το τολμηρό βήμα σήμερα και επικοινωνήστε μαζί μας
  Εάν χρειάζεστε δάνειο ή οικονομική βοήθεια και
  οι θετικές προσδοκίες σας θα ικανοποιηθούν υπερβολικά.

  email: hilltopfinance@protonmail.com

  email: hilltopfinancefirm@gmail.com

  whatsapp: +1 954 417 1149

  Με θερμή σκέψη

  ΑπάντησηΔιαγραφή