Επιτέλους μαθαίνουμε γιατί ο Λεωνίδας είπε "Μολών λαβέ" και όχι Ελθών Λαβέ. (vid)
Η δύναμη του Ελληνικού Πολιτισμού της Ελληνικής γλώσσας και γραφής!
Σχόλια